Print header

Naloge direktorata

Kjučne naloge direktorata so:

  • pripravljanje predpisov s področja javnega naročanja,
  • usklajevanje slovenskih predpisov s področja javnega naročanja z evropskim pravnim redom,
  • sistemsko spremljanje in sodelovanje pri usklajevanju predpisov Evropske unije in Svetovne trgovinske organizacije s področja javnega naročanja,
  • priprava gradiv za delovna telesa Evropske komisije in drugih evropskih institucij,
  • standardizacija tipskih nabav, vključno s pripravo vzorčne razpisne dokumentacije za tipične vrste javnih naročil in vzpostavitvijo baze tržnih informacij za tipske predmete naročil,
  • združevanje posameznih predmetov javnih naročil v skupna javna naročila in izvajanje postopkov skupnega javnega naročanja,
  • razvoj elektronskega poslovanja na področju javnega naročanja z celovito informatizacijo procesov javnega naročanja in vzpostavitvijo elektronskega kataloga,
  • priprava mnenj o vprašanjih s področja javnega naročanja in svetovanje naročnikom o pomembnejših javnih naročilih,
  • spremljanje izvajanja določb veljavnih zakonov s področja javnega naročanja in na njuni podlagi izdanih predpisov,
  • skrb za organizacijo in izvedbo strokovnih izobraževanj, zlasti v sodelovanju z Upravno akademijo Ministrstva za javno upravo,
  • priprava analiz o sistemu javnega naročanja,
  • sodelovanje s tujimi institucijami in strokovnjaki na področju javnega naročanja,
  • skrb za izdajanje in dostopnost strokovne literature,
  • skrb za dostopnost informacij o javnem naročanju v drugih državah,
  • vzpostavitev strokovnega okolja s prenosom dobrih praks iz tujine.


  Za potrebe skupnih javnih naročil in naročil po pooblastilu, direktorat:

  • za organe Republike Slovenije izvaja skupno javno naročanje vlade v skladu z zakonom, ki ureja javno naročanje, in druga naročila, za katera vlada pooblasti Ministrstvo za javno upravo,
  • zbira potrebe organov Republike Slovenije in vladi predlaga v sprejem izvedbo skupnih javnih naročil,
  • izvaja javna naročila za organe državne uprave in druge organe po pooblastilu,
  • upravlja informacijski sistem, ki v okviru sklenjene pogodbe ali okvirnega sporazuma omogoča oddajanje posameznih naročil.

  Piškotki

  Spletno mesto za namen izboljšave delovanja uporablja piškotke.
  Ali se strinjate, da na vaš računalnik naložimo piškotke za ta namen?

  Odpri/zapri